x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita x Gestió d'informació