x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC