x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita