x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca