x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació oral x Comunicació escrita