x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca