x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC