x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació oral x Comunicació escrita