x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Representacions i models x Resolució de problemes