x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Comunicació escrita