x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Comunicació oral