x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Eines TIC