x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Comunicació oral x Gestió d'informació