x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Representacions i models x Raonament i argumentació