x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Animacions i simulacions