x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Resolució de problemes