x Indagació i recerca x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Fonts primàries