x Indagació i recerca x Fonts primàries x Comunicació oral x Animacions i simulacions