x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació escrita