x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació