x Indagació i recerca x Raonament i argumentació x Fonts primàries