x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral