x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes