x Mapes i plànols x Indagació i recerca x Raonament i argumentació