x Mapes i plànols x Gestió d'informació x Resolució de problemes