x Material manipulable x Treball en context x Raonament i argumentació