x Raonament i argumentació x Fonts primàries x Comunicació oral