x Raonament i argumentació x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo