x Representacions i models x Comunicació oral x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp