x Representacions i models x Raonament i argumentació x Fonts primàries