x Representacions i models x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo