x Representacions i models x Resolució de problemes x Animacions i simulacions