x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Indagació i recerca