x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Indagació i recerca