x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Raonament i argumentació x Gestió d'informació