x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Representacions i models x Indagació i recerca x Comunicació escrita