x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Representacions i models