x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp