x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Imatge, so i vídeo