x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo