x Resolució de problemes x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Indagació i recerca