x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació oral x Eines TIC x Sortides i treball de camp