x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Eines TIC x Animacions i simulacions