x Resolució de problemes x Mapes i plànols x Raonament i argumentació x Animacions i simulacions