x Resolució de problemes x Raonament i argumentació x Representacions i models