x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral