x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo