x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca