x Resolució de problemes x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita