x Resolució de problemes x Eines TIC x Indagació i recerca x Animacions i simulacions